Avrupa Birliği Girişimi
Hakkımızda » Projeler
Muş Mimari Kültür Mirası Değerlendirme Raporu (Anadolu Kültür, EPF)
Ermenistan, Türkiye | Anadolu Kültür
Anadolu Kültür ve EPF, Muş bölgesindeki Ermeni kültür mirasını oluşturan eserlerin mevcut durumlarının bilimsel olarak belgelendirilmesi, riskin değerlendirilmesi ve bu eserlerin ömürlerinin uzatılmasına katkıda bulunulması sürecini başlatacaktır.

Bu çalışma, bölgedeki Ermeni eserlerinin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla Muş’a gerçekleştirilecek bir saha ziyareti aracılığıyla yürütülecektir. Ayrıca, binaların mevcut durumları ve uğradıkları hasarlar da, uzmanlardan oluşan grup tarafından belgelendirilecektir. Mimari çizim programları kullanılarak, çökme riski taşıyan veya mimari planları olmayan binaların ölçüleri de dijital ortama aktarılacaktır. Bu, yerel ve ulusal yetkililerin dikkatinin çekilmesine ve tarihi yapıların kurtarılması için acil eyleme geçilmesine yönelik savunuculuk faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına ciddi katkı sunacak ve mevcut ve gelecekteki restorasyon projeleri için ilgili paydaşlara düzgün bir metodoloji sağlayacaktır. Çalışmanın bulguları ve tavsiyeler, “Muş Mimari Kültür Mirası Değerlendirme Raporu’nda” yayınlanacaktır.

Related Materials
Etkinlik Takvimi
MART
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin