Avrupa Birliği Girişimi
Hakkımızda » Projeler
Sosyal Girişimcilik Ortaklık Projesi
Ermenistan, Türkiye | Public Journalism Club, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
PJC ve TEPAV her iki taraftan sosyal girişimcilik sektörü temsilcileri ve uzmanlarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışarak bir Sosyal Etki Ölçme Araç Kiti (SIMT) geliştirecektir.

Bu SIMT sayesinde Ermenistan’daki mevcut ve gelecek sosyal girişimciler, Mikado Danışmanlık ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) tarafından geliştirilen ve Türkiye’de halihazırda kullanıma açık olan SIMT’den faydalanabilecektir. SIMT, SIMT’nin kullanılacağı bir en iyi uygulamanın eklenmesiyle Ermenistan bağlamına uyarlanacaktır.
SIMT el kitabının basılı versiyonuna ek olarak bir de dijital versiyonu Ermenice olarak hazırlanacaktır (ayrıca Türkçesinin hazırlanması da öngörülmektedir). El kitabı bir dizi etkinlik ve paydaş toplantısı aracılığıyla ilgili devlet ve eğitim kurumlarının yanı sıra Ermenistan’daki ekosisteme de tanıtılacaktır.
Ermenistan ve Türkiye’den 16 sosyal girişimci ve eğitimci için bir kapasite geliştirme ve Eğiticilerin Eğitimi (ToT) çalıştayı 2020 yılında Yerevan’da gerçekleştirilecektir. ToT’nin tamamlanmasının ardından SIMT el kitabı bir etkinlik aracılığıyla tanıtılacak ve paylaşılacaktır. ToT eğitim oturumlarından yol çıkarak eğitici bir video hazırlanacaktır.
Çalıştay çerçevesinde, ortaklığı artırmak ve profesyonel işbirliğini sürdürmek amacıyla, Ermenistan ve Türkiye’de sosyal girişimci topluluklarını bir araya getiren bir çalışma ziyareti ve ağ oluşturma etkinlikleri düzenlenecektir.

Related Materials
Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin