Avrupa Birliği Girişimi
Hakkımızda » Projeler
Bölgesel Araştırmalar Merkezi (RSC)
Ermenistan | Regional Studies Center
Türkiye ile ilgili geniş kapsamlı faaliyet ve araştırmalarımızın bütünleyici bir parçası olarak RSC; ATNP Programı kapsamında aşağıdaki projeleri uygulamaktadır:

I. Savunuculuk ve Kamu Politikası Eğitimi

 

Ermenistan'da, Türkiye'deki gelişmeler hakkında bilgi ve farkındalık eksikliği olduğu gibi, hem Ermeni hem de Türk uzmanlar arasında objektif analiz eksikliği bulunmaktadır. Daha ciddi ve gelişmiş düzeyde analitik içerik eksikliğinin çok belirgin şekilde hissedildiği mevcut durumda RSC, bir dizi kamu eğitim etkinliği ve daha küçük ölçekli, aylık 'odak grup' çalışması (toplam 15 adet aylık odak grup) düzenlemektedir; burada amaç, normalleşmeyi desteklemek için kamu (ve özel) sektörde savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmek üzere Ermenistan-Türkiye arsındaki 'normalleşme' sürecine dair daha detaylı bilgi ve analizler sunmaktır.

 

Aylık brifingler sunmak için kullandığımız standart formatımıza uygun olarak, yukarıda bahsedilen aylık etkinlik dizisinde; Ermenistan'daki diplomasi çevreleri ve uluslararası kuruluşların düzenli olarak nesnel analiz ve bilgiye erişebilecekleri alternatif kaynaklar sunmak için gayri resmi ve kapalı tartışmalara yer verilecektir.  Buna ilave olarak, daha geniş kapsamlı bir savunuculuk kampanyasının temel bileşenleri olarak, hem daha küçük “odak gruplar” hem de bir medya kampanyası gerçekleştirilecektir.

 

Normalleşmenin farklı yönlerine odaklanan ayrıntılı, kısa ve öz, 3-5 sayfalık bir politika özeti hazırlanacak böylece bu özet, tartışmaları yönlendirmek üzere her bir “Odak Gruptan” önce ve analitik sunumlara zemin sağlamak için aylık brifinglerde kullanılacaktır. Her iki aylık faaliyetten elde edilen tartışma sonuçlarına dayanarak, 4-5 sayfalık benzer bir “politika özeti” de hazırlanacaktır.

 

Faaliyetin hedef kitlesi, Ermenistan'daki (ve ötesindeki) diplomasi çevrelerini ve uluslararası kuruluşları içermekte, “odak gruplar” için ise genç uzmanları ve analistleri içermektedir. RSC, başlattığı girişimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların kapsayıcı katılımı ilkelerine uygun olmasını için elinden gelen çabayı göstermektedir. Faaliyet düzeyinde amaç; her iki ülkede de normalleşme sürecini destekleyen seçmen kitlesini genişletmek ve devlet düzeyinde resmi normalleşme sürecinin yeniden başlatılması için daha elverişli bir ortam sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

 

 

II. Politika Desteği

 

Mevcut durumda cesur fikirlerin bulunmayışı ve resmi normalleşme sürecini başlatacak sürdürülebilir bir stratejik vizyonun olmayışından hareketle, RSC; yeni politika fikir ve önerileri ortaya koyabilmek için Ermenistan ve Türkiye'de önde gelen emekli diplomatlar, yetkililer ve diğer üst düzey isimlerle görüşmeler başlatarak sürece katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

 

Bu girişimin özel hedefleri hem karar vericilere odaklanmakta hem de fikirlerin ve görüşlerin paylaşılmasını kolaylaştıracak bir süreçle kamuoyunu şekillendirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu süreç, Ermenistan ve Türkiye'den gelen emekli siyasetçi, politika yapıcı ve diğer ilgili üçüncü taraflardan oluşan seçkin bir grubun katılımıyla bir dizi kapalı toplantı ve seminerin yanı sıra kamu etkinlikleri aracılığıyla da yürütülmektedir. Bu saygın isimler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği için kişisel ve mesleki deneyimlerine dayanarak yeni fikirler ve politika önerileri ortaya koymakta, daha kapsamlı bir stratejik vizyon oluşturmaya katkı sağlamakta ve bir dizi özel politika önerisi geliştirmemize yardımcı olmaktadır.

 

Ayrıca, her ne kadar başlangıçta imzalanan diplomatik Protokollerde öngörülen resmi diplomatik ilişkiler şu ana kadar Ermenistan ile Türkiye arasında tesis edilememiş olsa da uluslararası örgütler ve diğer üçüncü tarafların kurumsal forumları nezdinde etkileşimde oldukları için iki ülke arasında “gayri resmi” diplomatik ilişkiler bulunmaktadır. Ermeni ve Türk devlet yetkilileri arasındaki bu tür gayri resmi temasların ve diplomatik etkileşimin; ileride daha resmi düzeyde diplomatik angajmana dönüşmesini sağlamak amacıyla güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyetin çıktısı, Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik temas ve işbirliği sağlanması için, tarafsız uluslararası ortamların ve kurumsal forumların kullanılmasını teşvik etmek ve böylece ileride daha resmi düzeyde gerçekleşecek diplomatik angajmana hazırlık yapmak ve her iki taraf için bir dizi politika tavsiyesi sunmaktır.

Related Materials
Etkinlik Takvimi
MART
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin