Avrupa Birliği Girişimi
Hakkımızda » Projeler
SANATÇILARIN VE MIMARLIK ALANLARINDA UZMAN DEĞİŞİMİ
Ermenistan | Eurasia Partnership Foundation
Türkiye hükümetinin, son birkaç yıl içinde yenileme kararı aldığı Ermeni kültürel miras anıt ve alanlarının restorasyon çalışmalarına herhangi bir aşamasında Ermeni uzmanlar resmi ve sistematik olarak dahil edilmediler.

Türkiye hükümetinin, son birkaç yıl içinde yenileme kararı aldığı Ermeni kültürel miras anıt ve alanlarının restorasyon çalışmalarına herhangi bir aşamasında Ermeni uzmanlar resmi ve sistematik olarak dahil edilmediler. Ayrıca, restore edilen anıtların hemen hemen hepsi Ermeni mirası olarak değil "Anadolu Ortaçağ mimari anıtları" olarak dünyaya sunuldu. Olumlu bir gelişme olarak, son zamanlarda bu yana, Kültür ve Turizm Bakanlığı bilgi sitesinde bu anıtların bazılarının Ermeni kültürüne ait olduğundan daha çok çok söz edilmeye başlandığı söylenebilir.

 

Gelişen olumlu atmosferi desteklemek amacıylan, 2014 yılının sonbaharında, “ATNP 1” çerçevesinde, AOF ve Anadolu Kültür, Ermeni kültürel mirası incelemek için bir değerlendirme ziyaret yapılması için Türkiye ve Ermenistan'dan mimar, restorasyon uzmanı, tarihçi, etnograf ve sanat tarihçilerinin bir grup oluşturup Muş alanı ve çevresinde çalışmalar yapmasını desteklediler.

 

Uzmanlar Muş, Varto, Norshen ve diğer yerlerde altı gün geçirerek bölgedeki manastırlar, kiliseler (orijinal ve camiye dönüştürülenler), kaleler, köprüler, çeşmeler, su değirmenleri ve hamalar da dahil olmak üzere yaklaşık yirmi Ermeni anıtını ziyaret ettiler. Bu tür bir çalışma Ermenistan-Türkiyeli uzmanların ilk ikili girişimi oldu.

 

Çalışma ziyareti ardından düzenlenen ortak takip toplantısında uzmanlar bu anıtların korunması ve bazılarının olası restorasyonu için daha detaylı değerlendirme raporlarını hazırlamak amacı ile  bu tür girişimleri devam edilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Bu faaliyetin, uzmanlar arasında profesyonel diyalogun geliştirilmesi dışındaki bir diğer önemli etkisi ise  ortak bir haftalık grup çalışmasının ve bu çalışmanın dinamiğinin Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin gayriresmi (Track two) diplomasini de pozitif olarak etkilemesydi.

 

İki ülke arasında resmi ilişkilerin olmaması ve  eksikliği hala sürdüğü göz önüne alındığında, AOF ve Anadolu Kültür'ün, Türkiye'deki Ermeni kültürel mirasının yenilenmesi konusunda Ermenistan ve Türkiye'den sanat ve mimari uzmanları ve diğer ilgili uzmanları bir araya getirmesi ve desteklemesi ikili ilişkilere çok önemli bir katkı sayılabilir.

 

AOF ve Anadolu Kültür, lojistik konuları ve ziyaret programlarını organize ederek, tüm bunları yönetecek ve Türkiye'ye gelecek ziyaretçilerin yerel, sivil fikil önderleri ile ve resmi temsilciler ile toplantılar yapıp çalıştıkları konuları bu kişiler ile tartışabilbelerine olanak sağlarken,  diğer yandan da kültürel açıdan önem arzeden tarihi mekanlara geziler düzenleyecektir.

 

Uzmanlar incelenen eserlerin, olası yenileme çalışmasında yaşanacak riskleri ve restorasyonun aşamalarını detaylarıyla anlatacakları ortak bir değerlendirme raporu hazırlayıp, (AB Delegasyonları, AB Büyükelçilikleri, Birleşmiş Krallık Büyükelçilikler, UNICEF, WHO, vb. dahil olmak üzere) gerekli makam ve mercilere, yabancı misyonlara ve uluslarası kurumlara sunulacaktır .

 

Bu proje, Türkiye'deki Ermeni kültürel mirasın doğru restorasyonu için daha  sağlam bir temel oluşturmaya ve faaliyetleri kolaylaştırmaya çalışırken,  Türkiye ve Ermenistan'dan  sanat ve mimar uzmanları arasında resmi ve gayri resmi temasları derinleştirmeye gayret edecektir. Bu çalışmalar ayrıca resmi veya gayri resmi düzeyde Türkiye'deki Ermeni kültürel mirasın yenileme çalışmalarında Ermenistanlı  mimar ve sanat uzmanları ve diğer ilgili uzmanların konuya katılmını teşvik edecektir.

Etkinlik Takvimi
MART
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin