Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
Turkey-South Caucuses Value Chain Integration in Tourism: Future of Tourism in Kars and Potential Synergies with Armenia
08.09.2015
Ermenistan, Türkiye | Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

TEPAV tarafından hazırlanan “Strengthening Connections and Business Synergies Between Turkey and Armenia” raporunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve turizm sektörleri sınır ötesi işbirliğinin odak alanları olarak belirlenmiştir. Bu sektörlerin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında TEPAV tarafından yürütülen Ekonomik İşbirliği Analizi çalışmasında daha derinlemesine incelenmesi planlanmıştı. Buradan yola çıkarak hazırlanan çalışmanın amacı Ermenistan ve Türkiye arasındaki karşılıklı ekonomik işbirliğini mümkün kılabilecek turizm sektörünün potansiyel rolünün incelenmesidir.


Bu amaç çerçevesinde masa başı araştırma ve paydaşlarla mülakatlar yapılmış, özellikle Kars olmak üzere Kuzeydoğu Anadolu’nun turizm potansiyeli araştırılmıştır. Bu araştırmada iki noktaya odaklanılmıştır: i) turizm destinasyonu olarak Kars’ın tek başına potansiyeli ve ii) Güney Kafkasya ve Ermenistan’la birlikte Kars’ın bölgenin turizmindeki tamamlayıcılığı. Turizmin bu konularda iki ülke ve toplu olarak bölge içinde normalleşme konusunda tüm paydaşlar açısından önemli bir kaldıraç görevi oynayabileceği gözlemlenmiş, isabetli politika ve yaklaşımlarla turizmin hem normalleşmenin sağlayıcısı hem de ödülü olabileceği tespit edilmiştir. Bu konuda Kars turizmi ve bölgeye entegrasyonu artırmaya yönelik politika hedefleri belirlenmiştir.

Dosyalar
Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin