Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu - İkinci Dönem Sonuçları
11.07.2014
Ermenistan, Türkiye | Hrant Dink Vakfı, Civilitas Foundation
Hrant Dink Vakfı olarak Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu ikinci dönem sonuçlarını duyurmaktan mutluluk duyarız.
Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçen Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, Mart 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında, en az 200 kişinin Türkiye-Ermenistan arasında seyahat etmesini hedefliyor.

Vakıf, Türkiye-Ermenistաn Seyahat Fonu’nu iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla oluşturdu.

 

Vakıf, Seyahat Fonu’nu Civilitas Foundation ortaklığında, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gümrü merkezli Youth Initiative Center (YIC) işbirliğiyle yürütüyor.

 

Hrant Dink Vakfı, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu için ilk dönem başvurularını 10 Mart 2014 tarihinde açtı. Üç hafta gibi kısa bir süre zarfında her iki ülkeden toplam 162 başvuru aldık. Birinci dönemde, 22’si Türkiye’den 7’si Ermenistan’dan toplam 29 kişinin  komşu ülkeye yaptıkları ziyaretler, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu ile desteklendi.

 

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Birinci Dönem Yararlanıcıları

 

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu’nun ikinci döneminde her iki ülkeden toplam 224 başvuru aldık. Vakfa iletilen başvurular arasından, Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Yönetmeliği'nde belirtilen bütün teknik koşulları karşılayan 103 başvuru, Vakıftan bağımsız olarak çalışan Seçici Kurul’a iletildi. Seçici Kurul, aynı yönetmelikte yer alan seçim kriterleri ve öncelikleri doğrultusunda, kendisine iletilen başvuruları titizlikle değerlendirdi.

 

34’ü Türkiye’den 17’si Ermenistan’dan toplam 51 kişinin başvuru formlarında belirttikleri seyahat amacı ve programı doğrultusunda, komşu ülkeye yapacakları ziyaretleri Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu ile desteklemekten Hrant Dink Vakfı olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz.

 

İzmir’den Çağdaş Yazıcı ve Eylem Şen, belgesel film projeleri için Yerevan’da yaşayan Musadağ Ermenileri ile görüşmeler yapmak amacıyla Yerevan’a yapacakları ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Yerevan’dan Adrineh Gregorian, sinematografi alanında proje geliştirmek, atölyeler düzenlemek ve ağlarını genişletmek için çeşitli kurum ve sanatçılarla bir araya gelmek amacıyla İstanbul’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Enis Köstepen, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’ni temsilen, Tarihi Diyalog ve Uzlaşma Ağı’na Ermenistan’dan sivil toplum kuruluşlarının katılımı için görüşmeler yapmak amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Yerevan’dan Andrey Araksyants, Arman Khojoyan ve Naira Mktrchyan, CARD Foundation adına Türkiye’dekiişletmelerle temas kurmak ve  ekonomik bağları geliştirmek amacıyla Muğla’ya yapacakları ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacaklar.

 

İstanbul’dan Lara Narin, Saro Usta, Rupen Melkisetoğlu, Ferhat Karabut ve İlkem Balseçen, üyesi oldukları Ermenice performans gösteren İstanbul merkezli müzik grubu Vomank’ın Yerevan’da gerçekleştireceği solo konser için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Derya Durmaz, kısa filmi Ziazan’ınAltın Kayısı Uluslararası Film Festivali’nde yapılacak prömiyerine katılım amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için  Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Emine Yıldırım, filmi Kusursuzlar’ın Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali kapsamında bölge  ülkelerinden uzun metrajlı filmlerin katıldığı “Bölge Filmleri Yarışması” gösterimi ve Ermenistan’daki kültürel aktörler ve film yapımcılarıyla temas kurmak amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Sisian’dan Susanna Isajanyan, Ermenistan ve Türkiye’deki engelli kadınların sosyal, siyasal ve kültürel hayata katılımı için çalışan sivil toplum kuruluşları arasında bağ kurmak amacıyla üyesi olduğu “Khariskh”NGO adına İstanbul’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Alper Ecevit, Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü öğretim görevlisi olarak Ermenistan-Türkiye sınırı hakkındaki araştırması için akademisyen ve uzmanlarla görüşmek amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Devrim Akkaya, belgesel filmi Divyar’ın Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali’nde gösterimi ve Ermenistan’daki yönetmen ve yapımcılarla buluşmak amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’yla desteklenecek.

 

Yerevan’dan Kamo Davtyan, Mamikon Hovsepyan ve Romik Danial, her iki ülkede yurttaş aktivizmi ve insan haklarının korunması alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul’a yapacakları ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Yerevan’dan Lusine Sahakyan, Türkiye’deki Hemşinlileri konu alan  saha çalışmasını yürütmek amacıyla Rize’ye yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Şahhanım Kanat, Şeyda Bilken, İkram Doğan, Nalan Özçete ve Behice Boran, üyesi oldukları Başak Kültür ve Sanat Vakfı adına, Ermenistan’da sosyal hizmetler alanındaki model ve uygulamaları öğrenmek ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla tanışmak amacıyla Yerevan’a yapacakları ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacaklar.

 

İzmir’den Lülüfer Körükmez, Ege Üniversitesi’nden bir akademisyen olarak, Ermenistan’dan Türkiye’ye göç akışı üzerine yürüttüğü araştırması için sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle buluşup görüşmeler yapmak amacıyla Yerevan, Gümrü ve Lori’ye yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Yerevan’dan Katarine Galstyan, Mkhitar Khachatryan, Madlena Galstyan, Levon Harutyunyan ve Artur Mkrtumyan, Van Project müzik grubu üyeleri olarak II: Uluslararası Helin Başak Sanat Festivali kapsamında atölyeler düzenlemek ve konser vermek amacıyla İstanbul’a yapacakları ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacaklar.

 

Ankara'dan Ayçanur Yıldırım, Rönesans Enstitüsü Derneği üyesi olarak, Gomidas Vartaped ve Ermeni müziği üzerine yürüttüğü araştırması için görüşmeler yapmak amacıyla Yerevan ve Vanadzor’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Kocaeli’nden Dilek Karabenk, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU-DER) üyesi olarak, kadınlara yönelik hizmetler ve politikalar konusunda bilgi edinmek ve Ermenistan’da faaliyet gösteren Women’s Support Center ile görüşmek amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Yerevan’dan Ani Sargsyan, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki kaynakları kullanarak yapacağı araştırma ve akademik işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapmak amacıyla İstanbul’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Yerevan’dan Anna Muradyan sözlü tarih projesi için bilgi toplamak ve sahayı incelemek amacıyla Sivas’ayapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Suncem Koçer, Ermenistan’daki festival organizatörleri, film yapımcıları, sanat eleştirmenleri ve gazetecilerle görüşmeler yapmak amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Afyon’dan Yavuz Özer, fotoğraf projesi içinErmenistan’da tarih, kültür, coğrafya ve yaşamı belgelemek amacıyla Yerevan ve Ermenistan’daki diğer şehirlere yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Ankara’dan Çağdaş Bilir, ODTÜ LGBT Dayanışması üyesi olarak Ermenistan’daki insan hakları aktivistleri ve LGBT’lerle buluşup görüşmeler yapmak amacıyla Yerevan, Vanadzor ve Gümrü’ye yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Şeref Kavak, Ermenistan’da toplumsal ilişkiler konulu doktora araştırması için Ermeni, Kürt ve Yezidi topluluklarının kurumlarıyla görüşme yapmak amacıyla Yerevan ve Ermenistan’daki diğer şehirlere yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Yusuf Burak Dolu, Gümüşhane bölgesinin ortak kültürel mirası üzerine yaptığı araştırma için Ermenistan’daki akademisyen ve araştırma merkezleriyle görüşmek amacıyla Yerevan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

İstanbul’dan Karin Bal, üyesi olduğu Sivas Ermenileri ve Dostları Derneği’nden bir heyetle birlikte, sözlü tarih projesi çalışma ziyaretinin bir parçası olarak Yerevan’daki Sivaslılar Derneği’ne yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Afyon’dan Mehtap Gül ve Murat Diler, çalışma alanları olan engelli öğrenci ve çocukların eğitimi konusunda Ermenistan’daki sivil toplum kuruluşları ve ailelerle buluşmak ve bu konuda deneyim ve uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla Yerevan’a yapacakları ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacaklar.

 

Diyarbakır’dan Nurcan Türkay, Semiha Demir, Nimetullah Yürek, Seda Seve ve Zelal Erdemci, Sur İlçe Belediyesi ve Surp Giragos Kilisesi’nin birlikte sunduğu Ermenice dil kursu mezunları olarak, Ermenice  dilinde pratik yapmak ve Ermenistan’daki tarih ve kültür alanında çalışan kuruluşlarla bir araya gelmek amacıyla Yerevan’a yapacakları ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacaklar.

 

İstanbul’dan Dila Kuş, UWC Dilijan - Dilijan International School of Armenia tarafından düzenlenen yaz okuluna katılmak amacıyla Dilijan’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Yerevan’dan Varuzhan Geghamyan, Türkiye’deki sosyo-politik yaşama azınlıkların katılımı üzerine yaptığı araştırmasının saha çalışmasını yürütmek amacıyla İstanbul’a yapacağı ziyaret için Seyahat Fonu’ndan destek alacak.

 

Seyahat Fonu’ndan yararlanan birey, grup ve kuruluşların komşu ülke ile ilgili izlenimleri ve deneyimleri, seyahat sonrası Hrant Dink Vakfı internet sitesi (www.hrantdink.org) üzerinden paylaşılacak.

 

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu, önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Ermenistan’dan birey, grup ve kuruluşlara komşu ülkeye belirli amaçlarla yapacakları ziyaretleri için destek vermeye devam edecek. Seyahat Fonu'ndan yararlanmak isteyenler için başvurular hep açık olacak. Bununla birlikte, Fon’dan yararlanacak bireylerin seçimi, Seçim Takvimi'ne uygun bir şekilde yapılacak. Üçüncü dönem için son başvuru tarihi 15 Eylül 2014.

 

Başvuru için formu doldurunuz. Başvuru formunu doldurmadan önce, Seyahat Fonu önceliklerinin ve katılım koşullarının yer aldığı Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Yönetmeliği’ni okuyunuz.

Sorularınız için proje koordinatörleri Müge Yamanyılmaz'la ve Anna Yeghoyan’la [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu Seçici Kurul Üyeleri


Anahit Minassian 


Dikran Altun 


Feray Salman


Gayane Mkrtchyan 


Neslihan Özgüneş

Etkinlik Takvimi
ARALIK
2022
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin