Avrupa Birliği Girişimi
Haberler
Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Yavaş-Gamats Yaz Okulu 9-16 Ağustos'ta Ermenistan'da
29.04.2015
Ermenistan | Yurttaşlık Derneği
Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi (Helsinki Citizens’ Assembly - hCa) Vanadzor/Ermenistan ofisi, Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında güven inşasına ve barışma sürecine destek vermek üzere, bu iki ülkeden genç katılımcılar için yaz okulları düzenliyor. Detaylı bilgi için yaz okulları programının web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.yavasgamats.org

 

Eğitim sisteminin en etkin halkası olan öğretmenler, aynı zamanda toplumun geçirdiği her türlü dönüşüm sürecinin de kilit aktörleri… Öğretmenlerin meslekî perspektifinin ve donanımının güçlendirilmesi, bir ön koşul olarak eğitim sisteminde geniş çaplı yasal ve idari reformlar yapılmasına gerek duyulmadan gerçekleştirilebilir.

 

Öğretmenler, çatışmaların barışçı ve demokratik usullerle çözümünü bizzat tatbik ederek, çatışan algıları ve davranış kalıplarını birbirleriyle konuşturarak, barışın sağladığı imkânları sınıftaki gündelik hayata geçirerek hem öğrencileri hem de kendileri için daha yaşanılır bir etkileşim ortamı yaratabilirler.

 

Eğitimciler, –şu an hâlihazırda mesleğini icra eden öğretmenler ya da eğitim fakültelerindeki öğrenciler olarak– taşıdıkları potansiyelle, iki ülke arasında diyalog köprüleri inşa edilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayabilirler.

 

Yavaş-Gamats Yaz Okulu programında, katılımcılar arasında dostça ve üretken bir ortamın oluşturulması, karma gruplar arasında iş birliğinin teşvik edilmesi, karşılıklı anlayış ve güven yaratacak meslekî ve kişisel iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

 

Yaz okulları programının ilkini, geçen sene Ağustos ayında Türkiye Kocaeli’de, Türkiye’den ve Ermenistan’dan öğretmen ve öğretmen adaylarının katılımı ile gerçekleştirmiştik.

 

Yavaş-Gamats* Yaz Okulu programı, bu sene 9-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ermenistan’da yapılacak. Program, Ermenistan ve Türkiye’den ilk-orta-lise düzeyi sınıf ve branş öğretmenleri ile eğitim fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerinin başvurusuna açık…

 

Her iki ülkeden gelecek 20’şer katılımcının yarısını genç öğretmenler, diğer yarısını da öğretmen adayı üniversite öğrencileri oluşturacak. Programın toplam katılımcı sayısı 40 kişi olacak.

 

Yedi günlük yaz okulu programı çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan'dan akademisyenler, eğitimciler, yazarlar, gazeteciler, araştırmacılar ve sinemacılar her gün tematik sunumlar yapacaklar. Programdan bazı seminer ve atölye başlıkları şunlar:

- Öğrenme süreçleri, bir rehber olarak öğretmen…

- Eğitimde etnik ve dinsel temelli ayrımcılık; Örnek ders uygulaması...

- Okul ortamında yeniden tanışma etkinlikleri ve çatışmayı farkındalığa dönüştürme

- Türk edebiyatında Ermeniler, Ermeni edebiyatında Türkler

- Medya okuması ve etkin medya kullanımı

- Anadolu'da Ermeni kültür izleri

- Geçmiş, yüzleşme, barışma ve gelecek...

 

Programda ayrıca katılımcıların çatışma çözümüne yönelik donanımlarının güçlendirilmesini amaçlayan atölye çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları, film gösterimleri ve grup çalışmaları da yer alacak.

 

Katılımcıların İstanbul-Erivan-İstanbul seyahatleri ve Ermenistan’da konaklama/yemek masrafları program çerçevesinde karşılanacak.

 

9-16 Ağustos 2015 tarihinde Ermenistan’da düzenlenecek olan Yavaş-Gamats Yaz Okulu’na 9 Nisan – 5 Haziran 2015 tarihleri arasında başvurabilirsiniz. Başvuru formlarını ekte bulabilirsiniz.

 

Başvuru formlarınızı Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Çiğdem Demirbilek’e, [email protected] adresine iletebilirsiniz.

 

Başvuru koşulları ve değerlendirme

  • Yaz okuluna Türkiye’nin tüm şehirlerinden, ilk-orta-lise düzeyi okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri başvurabilir. Başvurucuların, mesleğinin ilk beş yılı içinde olması tercih sebebidir.
  • Yaz okuluna, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki eğitim fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri başvurabilir.
  • Başvurular arasından Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 20 katılımcı belirlenecektir.
  • Yaz okuluna son başvuru tarihi 5 Haziran 2015 Cuma’dır.
  • Yaz okulu programının dili Türkçe ve Ermenice olacaktır. Program boyunca simültane çeviri sağlanacaktır. Yine de katılımcıların bir kısmının İngilizce bilmesi tercih sebebidir. Küçük grup çalışmalarında simültane çevirinin yetersiz kaldığı durumlarda, kolaylaştırıcı olması açısından, katılımcılar arasında İngilizce bilenlerin de olmasına gayret edilecektir.
  • Başvuru sonuçları, 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında e-mail yoluyla duyurulacaktır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi ve sorularınız için Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Çiğdem Demirbilek’e yazabilirsiniz: [email protected]


* Gamats: Ermenice “yavaş”... Yaz Okulu programının bir benzeri, her iki ülkeden üniversite öğrencilerinin katılımıyla 2005 yılında Antakya’da gerçekleştirilmişti.

Etkinlik Takvimi
AĞUSTOS
2022
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin