Avrupa Birliği Girişimi
Hakkımızda » Projeler
YavaşGamats
Türkiye | Yurttaşlık Derneği
Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 2016-17 arasında ‘‘Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşme Süreci Destek Programı’’ kapsamında, bir dizi çalışma yürütecek.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 2016-17 arasında ‘‘Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşme Süreci Destek Programı’’ kapsamında, bir dizi çalışma yürütecek.

 

‘‘Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşme Süreci Destek Programı’’ kapsamında hYd, Helsinki Yurttaşlar Derneği-Vanadzor ofisinin de katkıları ile 2016 yılı Ağustos ayında İstanbul’da her iki ülkeden genç öğretmen ve öğretmen adaylarının katılımıyla yine bir “YavaşGamats Yaz Okulu” düzenleyecek.

 

Eğitim, tarihe, çatışma ya da uzlaşmaya ilişkin kolektif algıların, bakış açılarının ve davranışların şekillenmesine, dönüşümüne yönelik çok yönlü çabaların geliştirilmesine olanak sağlayan bir alan; aynı zamanda barış ve diyalog süreçlerinin en etkili araçlarından biri... Ermenistan ve Türkiye’deki müfredat, iki toplum arasındaki güvensizliğin ve toplumsal uzlaşı engellerinin üstesinden gelmek için çok umut verici görünmese de öğretmenler, barışçıl bir dönüşüm imkânını ellerinde tutuyorlar. Eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan öğretmenler, her türden toplumsal değişim sürecinin kilit aktörleri...

 

Türkiye ve Ermenistan’dan genç öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının katılacağı yaz okulunun seminerler, atölyeler ve grup çalışmalarıyla dolu zengin bir programı var. Programın amacı, katılımcılar arasında dostane ve üretken bir ortam oluşturulması, karma çalışma grupları arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve karşılıklı güven ilişkilerinin geliştirilmesi… Bu çerçevede ayrıca katılımcıların meslekî ve kişisel becerilerin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

 

Eleştirel bir sınıf ortamı geliştirmek üzere, tartışmalı hususlara ilişkin konular ele alınırken, demokratik bir sınıf idaresini hayata geçirirken kullanılabilecekleri yaklaşım ve beceriler konusunda öğretmenlere ilham vermek amaçlanıyor. Katılımcıların “öteki”ni anlamaya yönelik iletişim becerileri, barışı teşvik eden bir yaklaşım geliştirmelerine yönelik araçlarla donanmaları, çocuk ve gençlere de güven ve barış üzerine fikir geliştirme imkânı sunuyor.

 

Proje kapsamında hYd’nin diğer çalışması da bir E-learning programı geliştirmek ve hayata geçirmek.    Öncelikle öğretmenlere, öğretmen adaylarına yönelik, uzaktan eğitim vermek üzere geliştirilecek olan E-learning içeriği, YavaşGamats Yaz Okulunda üretilen materyale dayandırılacak ve katılımcıların geri bildirimleriyle son halini alacak. E-learning platformunun teknik kurulumu ve içerik yönetimi için uzmanlarla çalışılacak ve Platforma ulaşım proje web sitesinden sağlanacak. 

 

Bu çalışmaların, her iki ülkede öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatını aydınlatacak barışçıl çabalara katkıda bulunmasını ve nihayet iki ülke toplumları arasında, güven ve diyalog köprüleri inşa edilmesi sürecine destek sağlamasını ümit ediyoruz.

 

Related Materials
Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin