Avrupa Birliği Girişimi
Hakkımızda » Projeler
Mimarlar ve Sanat Tarihçileri Değişim Programı
Ermenistan, Türkiye | Anadolu Kültür, Eurasia Partnership Foundation
Mimarlar ve sanat tarihçileri değişim programı, Türkiye'deki Ermeni kültür mirasının aslına uygun şekilde onarımı ve restorasyonuna zemin sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda restorasyonu yapılan az sayıdaki Ermeni kültürel miras sahası, Ermeni uzmanların hiçbir katılımı olmaksızın sadece Türkiye'den uzmanları katılımı ile restore edilmiştir.

 

Her ne kadar son zamanlarda Ermenistan ve Ermeniler ismen daha fazla zikrediliyor olsa da, restore edilen anıtlar dünyaya genelde "Osmanlı İmparatorluğu" veya "Ortaçağ Anadolu" dönemlerine ait mimari anıtlar olarak tanıtılmakta, çeşitli hanedanlık isimleri dışında eserlerin Ermeni orijininden net bir şekilde söz edilmemektedir.

 

İki ülke arasında resmi düzeyde ilişki bulunmadığı bir ortamda, Eurasia Partnership Foundation ve Anadolu Kültür'ün katkıları ile, Türkiye'deki Ermeni kültür mirasının rehabilitasyonunun desteklenmesi amacıyla Ermenistan ve Türkiye'den mimarlar, sanat tarihçileri, restorasyon uzmanları ve ilgili diğer uzmanlar bir araya gelecek.

 

Program kapsamında, mimarlık alanında uzmanlığa sahip Ermenilerden oluşan bir grup Türkiye'ye seyahat ederek Doğu Anadolu  Bölgesini (Ani) ziyaret edecek; Türkiye'den bir grup uzman da Ermenistan'ı ziyaret edecek.

 

Ziyaretlerle ilgili lojistik hazırlıklar ve program, Eurasia Partnership Foundation ve Anadolu Kültür tarafından ortaklaşa hazırlanacak. Program kapsamında katılımcıların hem Ermenistan'da hem de Türkiye'de konuyla ilgili paydaşlarla (yerel ve ulusal düzeyde devlet kurumları; sivil toplum kuruluşları) bir araya gelerek görüşmeler yapması sağlanacak. Ayrıca kültürel öneme sahip çeşitli mekanlara saha ziyaretleri düzenlenecek.

 

Mimarlar ve sanat tarihçileri değişim programı, Türkiye ve Ermenistan'dan sanat tarihçileri ve mimarlar arasındaki resmi ve sivil temasları kolaylaştırarak Türkiye'deki Ermeni kültür mirasının aslına uygun bir şekilde rehabilitasyonu için bir zemin sağlayacak. 

Related Materials
Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin