Avrupa Birliği Girişimi
e-kütüphane » Kaynaklar
PLASTIK GERI DÖNÜŞÜMÜ. DENEYIMDEN ÖRNEKLER
07.04.2020
Bu kitapçık çöp toplaması ile uğraşan organizasyonlar ve kamuoyu için hazırlanmıştır. Kitapçık atık yönetimi deneyimi ile Ilgili tarihsel bir bakış sunarak, modern dünyada plastik atıkların ayrılması ve geri dönüştürülmesi gerekliliğini anlatır. Kitapçıkta Ermenistan'da plastik atık toplama alanında öğrenilen belirli girişimleri, başarıları ve elde edinmiş bilgileri yer alıyor. Kitapçık ayrıca Diyarbakır'da (Türkiye) plastik atık ayrıştırma ve geri dönüşüm deneyimine yönelik bilgiler sunulmaktadır.
ERMENISTAN VE TÜRKIYE İÇIN ALTERNATIF TARIH EĞITIMI MODÜLLERI
07.04.2020
2016 Ağustos’unda Imagine Center ve Tarih Vakfı, Ermenistan ve Türkiye’de tarih eğitimi konusunda birlikte çalışmak üzere anlaşmaya vardı. Çalışmanın ilk adımı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ile Erivan merkezli Association for Young Historians’ın da katılımıyla gerçekleştirilen, “Tarih Kitaplarında Hafıza ve Unutma Siyaseti: Ermenistan-Türkiye İlişkileri Bağlamında Tarihçiler ve Tarih Eğitmenleri Ağı Oluşturmak” projesiydi.
TÜRKIYE VE ERMENISTAN’DA TARIH EĞITIMI ELEŞTIRI VE ALTERNATIFLER
07.04.2020
Bir ülkenin tarih eğitimi modelini incelemek; bir toplumun çeşitlilik, adalet, barış ve demokrasi konusundaki mevcut tutumlarına ve algılarına yönelik derin bir bakış açısı kazandırabilir. Çatışma ve çatışma sonrası durumlarda ise böyle bir analiz, tarihsel anlatıların inşa edilmesinin, toplumların kendi içinde ve birbirleriyle çatışmasının altında yatan itici güçlerden biri olarak
nasıl hareket edebileceğine ışık tutabilir. Tarih eğitimi ve ders kitaplarındaki çatışma anlatılarının, çatışmayı teşvik eden öğretim metodolojilerinin ve müfredat dışı etkinliklerin, “öteki” olduğu düşünülen gruplara ve topluluklara yönelik düşmanca ve hasmane tavırları, retoriği ve eylemleri takip eden yekpare milliyetçi kimliklerin oluşumuna nasıl katkıda bulunabileceğine dair birçok çalışma yapılmıştır.
ERMENİSTAN-TÜRKİYE NORMALLEŞME SÜRECİ İÇİN ORTAK BİR GÖRÜŞE DOĞRU
07.04.2020
Bu çalışma, hem Türkiye hem de Ermenistan toplumlarında dengeli bilgiye ulaşıma katkı sağlayarak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönündeki çabaları ve toplumlar arası diyaloğu ilerletmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın ana amaçları arasında:
- Ermenistan’da yürütülen bir kamuoyu yoklaması aracılığı ile halkın Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi yönündeki görüşlerini ölçmek;
- Normalleşmeyi tanımlamak ve muhtemel teşvik yollarını tartışmak;
- Normalleşme sürecini destekleyecek politika önerileri geliştirmek ve bunları desteklemek bulunmaktadır.
Bu yeni kamuoyu yoklamasının bir başka amacı da, yakın dönemde Erivan ve Ankara’daki gelişmeler hakkında Ermenistan vatandaşlarının tercihlerinin Ermeni hükümetinin girişimleri ile ne ölçüde örtüştüğünü ortaya çıkartmaktır.
Ermenistanlı Yayıncılar Türkiyeli Yayıncılarla Buluşuyor Final Raporu (01 Aralık 2016 – 31 Mart 2017)
11.05.2017
“Ermenistanlı Yayıncılar Türkiyeli Yayıncılarla Buluşuyor”, 1 Aralık 2016- 31 Mart 2017 arasında, Antares Yayınevi ve Türkiye Yayıncılar Birliği ortaklığıyla yürütülmüş olan bir AB projesidir. Proje, Türkiye Yayıncılar Birliği yöneticilerinin 2014 yılında Erivan’a yaptıkları ziyaret sırasında başlattıkları ilişkilerin ilerletilmesi için planlanmıştır. Bu ziyarette Ermenistan Yayıncılar Birliği ve bazı diğer yayıncılar bir araya gelerek, iki ülke arasındaki yayın ilişkilerini geliştirmenin yolları hakkında fikir alışverişinde bulunmuştur.
Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu & Burs Programı
27.01.2017
Ermenistan ve Türkiye halkları ve kuruluşları arasında doğrudan temas ve işbirliklerini teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla, 2014 yılında, Türkiye- Ermenistan Seyahat Fonu ve Burs Programı’nı oluşturduk. Avrupa Birliği’nin desteğiyle Mart 2014 - Haziran 2015 döneminde hayata geçirdiğimiz bu iki programı konu alan bu yayınla, Türkiye ile Ermenistan arasında katalizör görevi üstlenen kişileri ve kuruluşları tanıtmanın yanı sıra, bu süreçte Hrant Dink Vakfı olarak edindiğimiz tecrübeleri de aktarmayı hedefliyoruz.
Hrant Dink Vakfı Yayınları – Eylül 2016
İki Yakın Halk İki Uzak Komşu
04.08.2014
Türk-Ermeni ilişkileri başta olmak üzere Türkiye´nin demokratikleşme sürecine ilişkin her konuda söylem ve eylem geliştiren Hrant Dink, bu çalışmasında Türkiye ve Ermenistan´ın birbirine gerçek anlamda komşu olabilmesinin yollarını araştırırken, bugün ve gelecek odaklı bir bakışla ve karşılıklı onur gözeten bir üslupla geçmişi de onarabilmenin olanaklarını sergiliyor.
Hrant Dink Vakfı Yayınları - Aralık 2009
2010 Ajanda: Ermenistan / Armenia / Հայաստան
04.08.2014
Yılın her haftasında Ermenistan’la ilgili bir başlığın kısaca ele alındığı ajandada her konu, başta ünlü fotoğrafçı Max Sivaslian olmak üzere, çeşitli objektiflerden çıkmış rengârenk fotoğraflarla sunuluyor.
Hrant Dink Vakfı Yayınları - Aralık 2009
Batılılaşan İstanbul'un Ermeni Mimarları
04.08.2014
19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başında İstanbul’un şekillenmesinde rol oynayan Ermeni mimarların katkılarını ortaya koyan kitap, Hrant Dink Vakfı Yayınları’ndan çıktı. Sergi, www.mimarlikmuzesi.org adresinden Türkçe, www.archmuseum.org adresinden İngilizce olarak 'online' ziyarete açıldı.
Hrant Dink Vakfı Yayınları - Aralık 2010
Türkiye-Ermenistan Rehberi
04.08.2014
European Stability Initiative tarafından EPF ve USAID desteği ile geliştirilen bu rehber, Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerine çalışan kişi ve kurumlar hakkında bilgiler içeriyor. Rehber, komşu ülkede çeşitli konuları takip etmek isteyen Türkiyeli ve Ermenistanlı gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırlandı.
Ağustos 2010
Habap Çeşmeleri: Bir Restorasyonun Öyküsü
04.08.2014
Fethiye Çetin’in Anneannem adlı kitabında hikâyesini anlattığı büyükannesi Heranuş Gadaryan’ın doğup büyüdüğü, bugün Elazığ-Kovancılar’a bağlı bir köy olan Habap’taki tarihi iki çeşme, Hrant Dink Vakfı’nın girişimiyle, 2011 yılının Ağustos ve Kasım ayları arasında, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gönüllü olarak gelen Türk, Kürt, Ermeni gençlerin ve köy halkının emekleriyle restore edildi. Fethiye Çetin’in dilinden restorasyon sürecinin aktarıldığı bu belgesel, , bir restorasyon projesinin, kültürel bilincin gelişimine ve geçmişle yüzleşmeye nasıl katkı sunabileceğini de ortaya koyuyor.
Yönetmen : Dilek Aydın - Yapımcı : Hrant Dink Vakfı - Kasım 2012
Birbirimizle Konuşmak : Türkiye ve Ermenistan’da Kişisel Bellek Anlatıları
04.08.2014
Kitap, Ağustos 2009 ile Şubat 2010 arasında Ermenistan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yürütülen “Ermenistan-Türkiye Uzlaşım Sürecine Katkı Olarak Yetişkin Eğitimi ve Sözlü Tarih Çalışması” başlıklı araştırma projesinin ürünü.
Leyla Neyzi & Hranush Kharatyan-Araqelyan
dvv international - 2010
Uzlaşım için İhtimaller: Teori ve Pratik
04.08.2014
27 Kasım 2010’da Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da yapılan ''Uzlaşım için İhtimaller: Teori ve Pratik” atölyesinin sonuç kitabı.
Yayıma Hazırlayanlar: Hranush Kharatyan-Araqelyan ve Leyla Neyzi
dvv international - 2011
İstanbul’un Ermeni Sesleri
04.08.2014
Bu kitapta yer alan denemeler, İstanbul Ermenileri ile yapılan sözlü tarih araştırmasına dayanmaktadır. Anlatılar, İstanbul Ermenilerinin hayatlarının farklı yönlerini yansıtan altı denemede özetlenmiştir. Umarız ki bu yayın, hem Ermenistan hem de Türkiye toplumunda İstanbul Ermenileriyle ilgili olan bilinci artıracak ve iki ülke arasında daha derin bir diyalog oluşumunu teşvik edecektir.
dvv international - 2011
Ermenistan-Türkiye: Bir Diyalog Aracı olarak Genç Bank
04.08.2014
ABD Kalkınma Ajansı USAID tarafından finanse edilen Support to Armenia-Turkey Rapprochement projesi kapsamında Eurasia Partnership Foundation tarafından Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği gerçekleştirilen projenin sonuç raporu.
2012
Güney Kafkasya ve Türkiye’de Barış İçin Gençleri Hazırlamak
04.08.2014
Eurasia Partnership Foundation (EPF) tarafından 2012 yılında uygulanmaya başlayan ‘Güney Kafkasya ve Türkiye’de Barış İçin Gençleri Hazırlamak’ projesi, gençler ve sivil toplum arasında karşılıklı saygı ortamı yaratarak Güney Kafkasya ve Türkiye’de barış ve istikrara katkı sağlamayı hedefliyor.
2005 Yavaş Gamats Yaz Okulu Günlükleri
04.08.2014
Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından, 2005 yılında Antakya’da düzenlenen Gamats Gamats – Yavaş Yavaş Uluslararası Yaz Okulu’na Türkiye ve Ermenistan’dan 24 üniversite öğrencisi katıldı. Tematik dersler, atölye çalışmaları ile birlikte çalışmaya ve üretmeye yönelik grup çalışmalarından oluşan bu seminer süresince, katılımcılar yedi gün boyunca günlük bültenler çıkardı.
Etkinlik Takvimi
NİSAN
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin