Avrupa Birliği Girişimi
Hakkımızda » Projeler
YavaşGamats Yaz Okulu
Ermenistan, Türkiye | Yurttaşlık Derneği
Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), ‘‘Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşme Süreci Destek Programı’’ kapsamında, her iki ülkeden genç öğretmen ve öğretmen adaylarının katılımıyla iki “YavaşGamats Yaz Okulu” düzenleyecek> Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), ‘‘Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşme Süreci Destek Programı’’ kapsamında, her iki ülkeden genç öğretmen ve öğretmen adaylarının katılımıyla yaz okulları düzenleyecek.

Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında güven inşası çabalarını desteklemek üzere, iki ülkeden gençlerin katılımıyla düzenlenen hYd yaz okullarının ilki, “Yavaş-Gamats Uluslararası Yaz Okulu” başlığıyla, 2005 yılında Antakya-Türkiye’de gerçekleştirilmişti. 2014-2015 yıllarında düzenlenecek olan yaz okulları programının tasarlanmasında, 10 sene önce gerçekleştirilen yaz okulu deneyiminden elde edilen olumlu geri bildirimler, bilgi ve deneyimler hayli yol gösterici oldu.

 

Eğitim, tarihe, çatışmalara ya da uzlaşmaya ilişkin kolektif algıların, bakış açılarının ve davranışların şekillenmesine ve dönüşümüne yönelik çok yönlü çabaların geliştirilmesine olanak sağlayan bir alan; aynı zamanda barış ve diyalog süreçlerinin en etkili araçlarından biri... Ermenistan ve Türkiye’deki eğitim müfredatı, iki toplum arasındaki güvensizliğin ve toplumsal düzeydeki uzlaşı engellerinin üstesinden gelmek için çok umut verici görünmese de öğretmenler, barışçıl bir dönüşümü yaratacak potansiyel bir imkânı ellerinde tutuyorlar. Çünkü örgün eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan öğretmenler, birer kamu çalışanı olmanın yanı sıra her türden toplumsal değişim sürecinin kilit aktörleridir.

 

Helsinki Yurttaşlar Derneği, “Destek Programı” kapsamında, daha önceki deneyimlerine de dayanarak, Ermenistan ve Türkiye’den 40 genç öğretmen ve öğretmen adayına yönelik olarak biri Ermenistan’da diğeri Türkiye’de iki yaz okulu düzenlemeyi planlıyor. Birer haftalık bu iki programın katılımcılarının yarısı (beş yıla kadar deneyim sahibi olan) genç öğretmenlerden ve diğer yarısı da -tercihen eğitim fakültelerindeki- öğrencilerden oluşacak. Yaz okulları, toplam 80 eğitimcinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

 

Seminerler, atölyeler ve grup çalışmalarından oluşacak programlarda, katılımcılar arasında dostane ve üretken bir ortam oluşturulması, heterojen çalışma grupları arasında işbirliğinin teşvik edilmesi ve karşılıklı anlayış ve güven ilişkilerinin geliştirilmesi çerçevesinde meslekî ve kişisel becerilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

 

Yaz okulu programları ile eleştirel bir sınıf ortamı geliştirmek için, tartışmalı hususlara ilişkin konuları öğretirken, demokratik bir sınıf idaresini hayata geçirebilmek amacıyla kullanılabilecek yaklaşımlar ve beceriler konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz. Katılımcıların “öteki”ni anlamaya yönelik iletişim becerilerinin artırılması ve barışı teşvik eden bir yaklaşım geliştirmeleri için araçlar ve taktikler kazanmaları, çocuk ve gençlere de güven ve barış üzerine fikir geliştirme imkanı sunacaktır. 

 

Bu çalışmanın, her iki ülkede öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatını aydınlatacak barışçıl çabalara bir katkı olacağını ve nihayet iki ülke toplumları arasında, güven ve diyalog köprüleri inşa edilmesi sürecine destek sağlayacağını ümit ediyoruz.

 

Related Materials
Etkinlik Takvimi
MAYIS
2024
PZTSALIÇRŞPRŞCUMACMTPZR
Barış tek yoldur
Bizi Takip Edin